Nezavisna kandidacijska lista za Krapinsko-zagorsku županiju

BOLJE NA IZBORE, NEGO IZ HRVATSKE!

Kandidat za župana: Branko Piljek

Kandidati za zamjenika župana: Saša Kundih i Darko Petrinec

Sve dosadašnje velike stranačke grupacije uspjele su učiniti jednu nevjerojatnu stvar. Uspjele su mobilizirati mlade da sami počnu rješavati svoju sudbinu. Na našim nezavisnim listama nalazi se 80% ljudi mlađih od 30 godina! Oni sebe nisu našli u analizama o smanjenju nezaposlenih i boljim životnim uvjetima. Velika je stvar da ta naša mladost ne želi otići iz Hrvatske, nad svojom sudbinom ne plaču uz kavicu, veće aktivno kreću u promjene. Njihov je čvrsti stav: Bolje na izbore, nego iz Hrvatske!

Izborni program Kandidacijske liste Grupe birača Krapinsko-zagorske županije

 • perspektiva za mlade i socijalna sigurnost za starije osobe
 • osigurati sigurno i stabilno poslovanje poduzetnika
 • poticanje projekata u poljoprivredi i vezanje istih uz turističku ponudu
 • detaljan plan investicija za četverogodišnje mandatno razdoblje
 • povećanje proračunskih sredstava za sportte utvrđivanje postotnog udjela sporta u županijskom proračunu
 • povećanje proračunskih sredstava za kulturute utvrđivanje postotnog udjela kulture u županijskom proračunu
 • definiranje sufinanciranja ustanova koje se bave visokoškolskim obrazovanjem
 • formiranje inkubatora za izradu projekata koje financira Europska unija - zapošljavanje diplomanata i sadašnjih studenata
 • korištenje sredstava od programa Europske unije (Lokalne akcijske grupe)
 • suradnja s Turističkim fakultetom s ciljem aktiviranja turističkih potencijala Županije
 • poticaji za cjeloživotno obrazovanje i sustavna skrb za osobe starije životne dobi
 • Jasno definiranje proračunskih donacija, potpora, pomoći i subvencija
 • Realizacija projekata iz područja gospodarenja otpadom i zaštite okoliša
 • SVAKI ČLAN ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE SA NAŠE LISTE ĆE POLA NAKNADE ZA RAD U SKUPŠTINI UPLAĆIVATI U KORIST JEDNE ŽUPANIJSKE UDRUGE!
Financijski izvještaji kampanje - - - - - - izrada: Web dizajn i izrada