Nezavisna lista za grad Zabok -
nositelj liste Branko Piljek

Izborni program Nezavisne liste (Liste grupe birača) za Gradsko vijeće grada Zaboka

 • detaljan plan investicija za svako naselje u Gradu za cijelo mandatno razdoblje
 • izgradnja kompletne kanalizacijske mreže u svim gradskim naseljima i uređenje pločnika u naseljenim područjima
 • asfaltiranje preostalih putova od interesa građana Zaboka
 • donošenje jasnih kriterija o financiranju zabočkog sporta
 • dostatno financiranja puhačkih orkestara, Ansambl Zabok i ostalih udruga u kulturi
 • stipendiranje većeg broja izvrsnih studenata i zapošljavanje istih na području Grada
 • formiranje inkubatora za izradu projekata koje financira Europska unija - zapošljavanje diplomanata i sadašnjih studenata
 • uređenje nasipa i obale rijeke Krapinice - rekreacijska zona Grada - šetnica, biciklistička staza, kupnja bicikla koje će građani Zaboka besplatno koristiti
 • dobivanje i korištenje sredstava od programa Europske unije (Lokalne akcijske grupe)
 • smanjenje participacije korištenja dječjeg vrtića i otvaranje privatnih dječjih vrtića
 • suradnja s Turističkim fakultetom s ciljem aktiviranja turističkih potencijala
 • briga za sve Hrvatske branitelje
 • poticaji za cjeloživotno obrazovanje i sustavna skrb za osobe starije životne dobi
 • besplatno parkirane za umirovljenike
 • reaktiviranje prijateljskih odnosa sa hrvatskim gradovima - Poreč i Crikvenica
 • SVAKI GRADSKI VIJEĆNIK SA NAŠE LISTE ĆE POLA NAKNADE ZA RAD U GRADSKOM VIJEĆU UPLAĆIVATI U KORIST JEDNE GRADSKE UDRUGE!
Financijski izvještaji kampanje - - - - - - izrada: Web dizajn i izrada